VI ARBETAR HÅLLBART

FÖRST I LEDET

Livet är ingen tävling. Om alla skulle vara störst, bäst och vackrast, ja då skulle samtidigt ingen vara det. Men så finns det saker i livet som på något sätt inte går att kompromissa med. Saker som bara måste göras fullt ut. Som vi ser det, är hållbarhet en sådan sak. Vi är normalt sett inte så mycket för att slå oss själva på bröstet, men här är det svårt att låta bli. För när det gäller att arbeta för en hållbar tillvaro, då går vi på Kongamek först i ledet.

Kongamek är och ska alltid vara ett hållbart företag. Inte bara för miljön, utan även för våra kunder och medarbetare.

Gentemot våra kunder handlar det om att vara en flexibel partner som alltid finns tillhands, ständigt på väg framåt och med insikten om att vi aldrig är bättre än vår senaste leverans. Det skapar vi genom driv, utvecklingsmöjligheter och gemenskap.

För våra medarbetare är Kongamek mer än bara vagnar och materialhanteringsprodukter. Vi är en liten orts största arbetsgivare som bör och vill ta ett socialt ansvar, skapa delaktighet och en trivsam miljö för utveckling. Med välmående workmates kommer vi att kunna fortsätta avlasta andra människor världen över i flera generationer framåt. Det kallar vi hållbart.

Jag vill veta vad Kongamek gör för att gå först i ledet

HÅLLBARHETSINSATS

HÅLLBAR KUNDNYTTA

Om värdet av att skapa värde. Läs mer

HÅLLBARHETSINSATS

LADDSTOLPAR

Våra workmates kör miljövänligt med hybridbilar. Läs mer

HÅLLBARHETSINSATS

PRODUKTSERIE ZERO

Produkter framtagna med återvunna material. Läs mer

HÅLLBARHETSINSATS

SOCIAL HÅLLBARHET

För en god balans i tillvaron. Läs mer

HÅLLBARHETSINSATS

KLIMATSMART UPPVÄRMNING

Överskottsvärme och smarta system. Läs mer

HÅLLBARHETSINSATS

HÅLLBART LEDARSKAP

Vi utvecklar individ och företag. Läs mer

HÅLLBARHETSINSATS

LED-BELYSNING

Sänkte energiförbrukningen med 57 %. Läs mer

HÅLLBARHETSINSATS

FJÄRRVÄRME

Vi har fasat ut uppvärmning med fossila bränslen. Läs mer